Zákon o právu na digitální služby, nazývaný také jako „digitální ústava“, upravuje práva a povinnosti uživatelů digitálních služeb a orgánů veřejné moci při poskytování služeb nebo provádění úkonů on-line nebo na kontaktním místě veřejné správy. Po schválení zákona o právu na digitální služby Poslaneckou sněmovnou i Senátem podepsal prezident republiky zákon dne 19. prosince 2019. Účinností zákona o právu na digitální služby dojde i ke změně některých dalších zákonů, například zákona o základních registrech, zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, správního řádu nebo zákona o svobodném přístupu k informacím. 

(Pokračování textu…)