Dotaz položený v právní poradně:

Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně nákupu na internetovém bazaru. Zaujal mě inzerát na svařovací drát. S prodávajícím jsem se domluvil na schůzce a předmět od něj koupil. Byl zabalený, a proto jsem si nevšiml rzi. Zjistil jsem to až doma po rozbalení. Prodávajícímu jsem zavolal a informoval ho. Po dohodě, že věc vyřešíme po víkendu jsme se rozloučili. Od té doby prodávající na mé pokusy o kontakt nereaguje. Chtěl bych docílit vrácení zboží a peněz. Poradíte mi jak mám nyní postupovat?

JUDr. Dominika Frejtichová, advokátka:

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Kupující je podle ustanovení § 2112 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu vadu, a to poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak by mu soud neměl přiznat práva z vadného plnění. Kupující nemá podle zákona práva z vadného plnění, jde-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Je-li vadné plnění skutečně podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na opravu věci, přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy. V případě nepodstatného porušení smlouvy má kupující právo jen na odstranění vady nebo slevu z kupní ceny. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, nejpozději při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Doporučuji Vám tedy jakožto prodávajícímu prokazatelným způsobem oznámit skrytou vadu, nejlépe doporučeným dopisem, a zvolit si právo z vadného plnění. Pokud prodávající nebude na základě Vaší výzvy konat, můžete právo uplatnit u soudu.

Vrácení zboží – kdy je možné odstoupit od kupní smlouvy?