Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zavedla od 1.1.2021 možnost zrušení neaktivních a nekontaktních obchodních společností bez likvidace. Dle § 105a zákona může rejstříkový soud společnost zrušit bez likvidace, pokud společnost dvakrát po sobě nepředloží účetní závěrku k založení do sbírky listin, nepodaří-li se společnosti doručit výzvu k nápravě a nevyjde-li v průběhu jednoho roku ode dne zahájení řízení o zrušení společnosti najevo, že majetek společnosti postačuje alespoň na úhradu nákladů likvidace.