Dotaz položený v právní poradně:
 
Dobrý den, máme zakoupenou dovolenou od 28. ledna. Od 5. února se však změnila situace a destinace, do které jsme měli cestovat byla označena za tmavě červenou, tedy nejvíce rizikovou. Chtěla bych se tedy zeptat, zda máme nárok na odstoupení od smlouvy? Cestovní kancelář o tom nechce ani slyšet. Dovolená nás s rodinou stála necelých 100 tis., což opravdu není malá částka. Moc děkuji za odpověď, zda v tomto případě platí § 2535 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníka.

(Pokračování textu…)

Dotaz položený v právní poradně:
 
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda v případě, že má obchodní značka výhradní zastoupení k distribuci výrobků na území České republiky určenou jednu společnost, mohu prodávat zboží této značky na území České republiky, pokud ho koupím např. v Polsku a ne u této společnosti s výhradním právem?

(Pokračování textu…)

Dotaz položený v právní poradně:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Je mi 56 let a jsem v evidenci na Úřadu práce. Nemohu bohužel práci najít kvůli věku. Zajímá mě, zda můžu pracovat na dohodu o pracovní činnosti. Je mi jasné, že se musím z ÚP odhlásit, ale chtěla bych vědět, zda mohu dlouhodobě, případně až do důchodu pracovat brigádně, jelikož asi práci na HPP těžko najdu, zajímá mě to především z hlediska odvodu daní a pojištění, zda to z brigád stačí a nebudu muset něco doplácet. Děkuji za odpověď. 

(Pokračování textu…)

Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zavedla od 1.1.2021 možnost zrušení neaktivních a nekontaktních obchodních společností bez likvidace. Dle § 105a zákona může rejstříkový soud společnost zrušit bez likvidace, pokud společnost dvakrát po sobě nepředloží účetní závěrku k založení do sbírky listin, nepodaří-li se společnosti doručit výzvu k nápravě a nevyjde-li v průběhu jednoho roku ode dne zahájení řízení o zrušení společnosti najevo, že majetek společnosti postačuje alespoň na úhradu nákladů likvidace.

Takzvaná „velká novela“ zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) provedená zákonem č. 33/2020 Sb. nabyde z větší části účinnosti 1. ledna 2021. Kromě zákona o obchodních korporacích mění novela i některé další zákony, např. notářský řád, zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, zákon o základních registrech, občanský zákoník a další.

(Pokračování textu…)

25. 8. 2020 22:41 Novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce je provedena zákonem č. 285/2020 Sb., a nabyla částečně účinnosti dne 30. 7. 2020. V rozsahu změny v úpravě dovolené, sdíleného pracovního místa a náhrady škody a nemajetkové újmy nabyde účinnosti dne 1. 1. 2021. Hlavními cíli novely jsou zavedení institutu sdíleného placeného pracovního místa, změny v podmínkách vzniku práva na dovolenou a určení její délky, zvýšení náhrady škody a nemajetkové újmy vzniklé v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání, zjednodušení doručování v pracovněprávních vztazích a další. Novela zároveň transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

(Pokračování textu…)

25. 6. 2020 19:35 Platební rozkaz

Platební rozkaz je druh soudního rozhodnutí ve sporném řízení, kterým soud přikazuje žalovanému na návrh žalobce zaplatit peněžní částku a náhradu nákladů řízení nebo podat v souladu s procesními předpisy proti platebnímu rozkazu odpor. Účelem institutu platebního rozkazu je zjednodušit, zrychlit a zlevnit uplatnění peněžité pohledávky žalobcem v soudním řízení. Platební rozkaz je upraven v § 172 a následujících zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu a v dalších právních předpisech.

(Pokračování textu…)